Ensiklopedia Alam Semesta

Utarid

  • Planet Utarid merupakan planet yang paling hampir dengan Matahari.

  • Walaubagaimanapun, ia bukanlah planet yang paling panas. Ketiadaan atmosfera menyebabkan haba tidak terperangkap pada permukaannya.

  • Ianya juga merupakan planet yang paling kecil dalam sistem solar.

  • Satu tahun di Utarid bersamaan 88 hari di bumi.

Planet Utarid merupakan planet yang paling hampir dengan Matahari.

Walaubagaimanapun, ia bukanlah planet yang paling panas. Ketiadaan atmosfera menyebabkan haba tidak terperangkap pada permukaannya.

Ianya juga merupakan planet yang paling kecil dalam sistem solar.

Satu tahun di Utarid bersamaan 88 hari di bumi.

Item Lain dalam Ensiklopedia Alam Semesta

Kongsikan: